työnantajan ja työntekijän maksut

kalenterivuonna 2016

Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2016 
 sairausvakuutusmaksu 2,12 %
Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei 1.1.2011 alkaen suoriteta palkasta, joka on maksettu alle 16-vuotiaalle tai 68 vuotta täyttäneelle työntekijälle.

Työ- ja ansiotulojen rajat 2016 
 TyEL-ansion alaraja, euroa/kk 57,51
 YEL-työtulon alaraja, euroa/vuosi 7.557,19
 YEL-työtulon yläaraja, euroa/vuosi 171.625,00
Yrittäjällä on oikeus
   - YEL:n osa-aikaeläkkeeseen, jos työtulo on vähintään 15 114,37 euroa
   - työttömyysturvaan, jos työtulo on vähintään 12.415,98 euroa

Eläkemaksut, yritys ja työntekijä yhteensä 2016 
 TyEL, keskimäärin 24,10 %
 TyEL, tilapäinen työnantaja 24,70 %
 YEL, alle 53-vuotiaat 23,60 %
 YEL, 53 vuotta täyttäneet 25,10 %
 YEL aloittava yrittäjä, alle 53-vuotiaat (31.12.2013 jälkeen) 18,408 %
 YEL aloittava yrittäjä, 53 vuotta täyttäneet (31.12.2013 jälkeen) 19,578 %
 YEL aloittava yrittäjä, alle 53-vuotiaat (ennen 1.1.2014) 17,700 %
 YEL aloittava yrittäjä, 53 vuotta täyttäneet (ennen 1.1.2014) 18,825 %
Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, kun työntekijä täyttää 68 vuotta. Työnantaja pidättää työntekijän palkasta korotettua eläkemaksua 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Tilapäisen työnantajan palkkasumma alittaa 8.238 euroa puolessa vuodessa (6 kk) tai hänellä ole vakituisia työntekijöitä.
31.12.2013 jälkeen alkavissa vakuutuksissa aloittavan yrittäjän alennus on 22 prosenttia vakuutusmaksusta ja se on mahdollista saada 48 kuukaudeksi. Alennus on mahdollista saada korkeintaan kahteen yrittäjäjaksoon. Ennen 1.1.2014 alkaneissa vakuutuksissa alennus on 25 prosenttia.

Työttömyysvakuutusmaksu, yrityksen osuus 2016 
 palkat 2.044.500 euroon asti 1,00 %
 palkat yli 2.044.500 euroa 3,90 %
Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 16-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, kun työntekijä täyttää 65 vuotta. Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on palkkojen määrästä riippumatta 1,00 prosenttia.

Tapaturmavakuutusmaksu 2016 
 keskimäärin 1,00 %
Lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden mukaan, ja maksu riippuu tapaturmakehityksestä. Maksun määrittely tapahtuu yhtiökohtaisesti. Maksun vaihteluväli on käytännössä useimmiten 0,3–4,0 %.
Huom! Tapaturmavakuutuslaki on muuttunut 1.1.2016. Vakuuttamisen pääperiaatteet pysyvät ennallaan ja työnantaja on edelleen velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Yrittäjille muutos on merkittävä, sillä jatkossa tapaturmavakuuttaminen on kaikille YEL-vakuutetuille yrittäjille vapaaehtoista. Vapaaehtoisessa yrittäjän tapaturmavakuutuksessa käytetään vuosityöansiona YEL-vakuutuksen työtuloa.
Työnantajan on otettava pakollinen työajan vakuutus, jos palkkoja arvioidaan maksettavan vuoden aikana yli 1 200 euroa. Vakuuttamisvelvollisuuden raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen. Uudessa laissa vakuuttamisvelvollisuus perustuu teetettyjen työpäivien sijaan työntekijöille maksettujen palkkojen euromäärään.

Ryhmähenkivakuutusmaksu 2016 
 keskimäärin 0,07 %
Palkansaajan palkasta tehtävät pidätykset 2016 
 työeläkemaksu, alle 53 vuotiaat 5,70 %
 työeläkemaksu, 53 vuotta täyttäneet 7,20 %
 työttömyysvakuutusmaksu 1,15 %
 * TyEL-vakuutetun osaomistajan palkasta tehtävä tvm-pidätys 0,46 %
* Osaomistaja työttömyysvakuutuksessa on osakeyhtiössä työskentelevä, jonka perhe omistaa vähintään 50 % osakepääomasta tai äänimäärästä. Osaomistaja on myös johtavassa asemassa oleva, joka itse omistaa vähintään 15 % tai jonka perhe omistaa vähintään 30 % osakepääomasta tai äänimäärästä.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2016 
 -sairaanhoitomaksu, palkansaaja ja yrittäjä 1,30 %
 -sairaanhoitomaksu, etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,47 %
 -päivärahamaksu, palkansaaja ja yrittäjä (ei YEL) 0,82 %
 -päivärahamaksu, YEL-yrittäjä (korotus 0,13 %-yksikköä) 0,95 %
Sairausvakuutusmaksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta. Päivärahamaksun määrä tulee kuitenkin merkitä työntekijän palkkalaskelmaan.

Yhteenveto, yrityksen osuus palkan sivukuluista 2016 
 -työeläkevakuutusmaksu 18,35 %
 -muut lakisääteiset palkan sivukulut 4,19 %
 -yrityksen sivukulut keskimäärin yhteensä 22,54 %
Sivukulut ovat keskimäärin noin 23 % palkasta. Palkan sivukuluihin voidaan laskea mukaan myös muun kuin työssäoloajan palkka – esimerkiksi loma- ja sairausaika.