LUONTOISETUJEN VEROTUSARVOT

poimintoja kalenterivuodelta 2021

Allaolevat luontoisedut tulevat voimaan 01.01.2021.

Puhelinetu
 kiinteä puhelin        20,00 EUR/kk
 matkapuhelin          20,00 EUR/kk

Asuntoetu
 alue              Edun arvo EUR/kk
 Helsinki 1           295,00 EUR + 13,00 EUR/m2
 Helsinki 2           292,00 EUR + 11,90 EUR/m2
 Helsinki 3, Espoo, Kauniainen 260,00 EUR + 11,00 EUR/m2
 Helsinki 4, Vantaa       209,00 EUR + 11,00 EUR/m2
 Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere,
 Turku, kehyskunnat ja muu Hki 193,00 EUR + 9,00 EUR/m2
 Muu Suomi           168,00 EUR + 8,10 EUR/m2

 Asuntoetua koskeva postinumeroalue 00380 on siirretty yhtä
 aluetta korkeammalle eli alueesta Helsinki 4 alueeseen
 Helsinki 3 Tilastokeskuksen aluejaottelun muutokseen perustuen.

 sähkönkäyttöoikeus *      0,89 EUR/m2/kk

 * Edun arvo ei sisällä asunnon lämmitystä sähköllä.

Ravintoetu

 normaali           6,90 EUR/ateria
 lounasseteli         75 % nimellisarvosta,
                kuitenkin vähintään 6,90 EUR
 kun setelin arvo enintään   10,90 EUR

 Päätöksessä on otettu huomioon ravintoedun normaalin käytön
 osittainen estyminen lounasravintoloissa paikan päällä työntekijöiden
 joutuessa työskentelemään koronapandemian takia kotona. Määräykset
 ovat vastaavat kuin ajalle 24.3.–31.12.2020 annetut määräykset eli ne
 mahdollistavat aterian kuljettamisesta aiheutuneiden kustannusten
 maksamisen ruokailulipukkeella ja muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen
 ja saldoon perustuvalla kohdennetulla maksuvälineellä. Työnantajan
 ateriasta ja kuljetuskustannuksista maksama euromäärä yhteensä ei saa
 ylittää ravintoedun ylärajaa 10,90 euroa. Muussa tapauksessa ruokailu-
 lipuke tai työnantajan lataama euromäärä arvostetaan nimellisarvoonsa.

Autoetu

Ikäryhmä A (vuosina 2019-2021 käyttöönotetut autot)
 1,4 % (*)   +270,00 EUR/kk  tai +0,18 EUR/km (vapaa autoetu)
 1,4 % (*)   +105,00 EUR/kk  tai +0,07 EUR/km (käyttöetu)

Ikäryhmä B (vuosina 2016-2018 käyttöönotetut autot)
 1,2 % (*)  +285,00 EUR/kk  tai +0,19 EUR/km (vapaa autoetu)
 1,2 % (*)  +120,00 EUR/kk  tai +0,08 EUR/km (käyttöetu)

Ikäryhmä C (ennen vuotta 2016 käyttöönotetut autot)
 0,9 % (*)  +300,00 EUR/kk  tai +0,20 EUR/km (vapaa autoetu)
 0,9 % (*)  +135,00 EUR/kk  tai +0,09 EUR/km (käyttöetu)

 * prosentteja uushankintahinnasta (sis. lisävarusteet yms.)

 Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai
 muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometreistä. Vero-
 tusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on
 ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen
 määrä ylittää 18 000 kilometriä.

 Päätöksen määräysten mukaisesti lasketusta autoedun verotusarvosta
 vähennetään tuloverolain 64 a §:n 1 momentin mukainen euromäärä
 jokaiselta sellaiselta kuukaudelta jona etu on muodostunut
 sellaisen vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröidyn
 auton käyttämisestä, jonka autoverolain (777/2020) 10 §:n 1
 momentissa tarkoitettu ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 0
 grammaa kilometriä kohden.

 Palkansaajan käyttäessä työnantajansa kustantamaa sähköä työ-
 paikalla tai julkisessa latauspisteessä luontoisetuauton
 lataamiseen ja suorittaessa itse auton muut mahdolliset
 käyttövoimakulut, autoedun raha-arvo vahvistetaan kuten auton
 käyttöedun arvo (17 §:ssä määrätyllä tavalla).

Polkupyöräetu

 Työnantajan omistamasta polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo
 kuukaudessa on 1/12 polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten
 eli hankintahinnan osan ja pääoman koron sekä huolto-, korjaus-
 ja muiden käyttökustannusten euromäärästä. Hankintahinnan osan
 euromäärä lasketaan siten, että hankintahinta jaetaan viidellä
 käyttövuodella.

 Työnantajan leasingsopimuksella hankkimasta tai muulla vastaavalla
 tavalla järjestämästä polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo
 kuukaudessa on leasing- tai muun maksun sekä työnantajan erikseen
 maksamien käyttökustannusten euromäärä kuukaudessa vähennettynä
 leasingyhtiölle tai muulle taholle maksettujen toimisto- ja
 käsittelykulujen euromäärällä.

 Käyttökustannuksiin laskettavien työnantajan maksamien huolto- ja 
 korjauskustannusten raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa.

 Jos polkupyöräetu on osa liikkumispalvelupakettia, edun raha-arvo
 kuukaudessa on euromäärä, jonka vastaava etu maksaisi erikseen tarjottuna.

 Polkupyörään kiinteästi kuuluvat, erikseen hankitut lisävarusteet kuten
 ajovalot, lukitus ja nastarenkaat sekä pyöräilykypärä otetaan huomioon
 polkupyöräedun arvoa laskettaessa lisäämällä lisävarusteiden arvo
 hankintahintaan.