Taloushallinnon peruspalvelut

Kirjanpito

Käytössämme on moderni taloushallinnon ohjelmistokokonaisuus, jolla kirjanpito voidaan tehdä joko perinteisesti tai täysin sähköisesti. Tyypillisesti järkevin ja kustannustehokkain toimintatapa löytyy näiden ääripäiden välistä riippuen yrityksen koosta ja taloushallinnon prosesseista. Meille tärkeintä on, että taloushallinto on hoidettu asiakkaan näkökulmasta tehokkaasti sekä kirjanpito- ja verolakien mukaisesti.

Projekti- tai tulospaikkakohtainen tuottojen ja kulujen seuranta on mahdollista toteuttaa kirjanpidon kautta. Kirjanpidon osalta meillä on kokemusta myös konsernikirjanpidosta sekä ulkomaisten emoyhtiöiden Suomen tytäryhtiöiden kirjanpidosta.

Kirjanpidon raportointi

Kirjanpitoa ei tehdä ainoastaan verotusta varten. Kirjanpidosta tulee olla hyötyä myös liikkeenjohdolle ja siitä syystä tärkeänä osana taloushallinnon palveluja on raportointi. Kuukausikirjanpidon yhteydessä asiakkaalle toimitetaan tavanomaisesti tuloslaskelma, tase ja graafinen seurantaraportti. Graafisesta raportista käy ilmi nopeasti mm. liikevaihdon ja –voiton kehitys suhteessa edelliseen vuoteen tai kuukauteen. Raportti on todettu erittäin käyttökelpoiseksi asiakkaidemme keskuudessa. Tarvittaessa toimitamme myös kassavirtaraportin/-ennusteen ja useampiakin räätälöityjä raportteja. Ulkomaisille emoyhtiöille raportoidaan konsernin omien raportointivaatimusten mukaisesti.

Tilinpäätös ja veroilmoitus

Kirjanpidon perusteella laaditaan tilikausittain tilinpäätös ja veroilmoitus. Tilinpäätös käydään aina asiakkaan kanssa lävitse. Tämän jälkeen tilinpäätös tarkastetaan, mikäli yhtiö on tilintarkastusvelvollinen. Tarvittaessa avustamme ammattitaitoisen tilintarkastajan valinnassa.

Palkanlaskennan palvelut

Tyypillisesti palkanlaskenta käsittää nettopalkkojen laskennan asiakkaan meille toimittamien bruttopalkkatietojen perusteella. Palkanlaskenta voi sisältää myös esimerkiksi bonuslaskentaa tai palkkojen koostamisen erilaisten lähtötietojen perusteella. Palkanlaskennan lopputuloksena toimitamme asiakkaalle nettopalkkatietojen lisäksi työntekijöiden palkkalaskelmat sekä tiedon työnantajatilityksestä. Palkat voidaan siirtää suoraan maksatukseen järjestelmästämme.

Palkkalaskelmat voidaan sovittaessa toimittaa palkansaajien verkkopankkeihin, joissa ne ovat ovat katseltavissa 18 kuukautta. Verkkopalkka on moderni, turvallinen ja ekologinen ratkaisu.

  • auktorisoitu taloushallintoliiton jäsen