Taloushallinnon lisäpalvelut

Verokonsultointi

Palvelemme asiakkaitamme sekä yksityishenkilöiden että yritysverotuksen osalta. Lisäksi opastamme arvonlisäverotuksessa. Kokemuksemme kansainvälisestä arvonlisäverotuksesta on laaja.

Verokonsultoinnin tarkoituksena on pyrkiä optimoimaan verojen määrää ja maksujen ajankohtaa. Yrittäjien kohdalla pyritään tyypillisesti optimoimaan yrittäjän ja yrityksen yhteenlaskettua kokonaisveroastetta. Tarjoamme asiakkaillemme mm. verotuksen optimointilaskentaa, jossa haetaan edullisin vaihtoehto muuttamalla palkan ja osingon suhdetta ilman, että yrittäjän käteen jäävä tulo muuttuu.

Yhtiöoikeudellinen konsultointi

Tarjoamme palveluna mm. yritysten perustamista, yhtiömuodon muutoksia ja kaupparekisterimuutoksia. Huolehdimme tarvittaessa myös hallinnon pöytäkirjoista.

Arvonmääritys

Arvonmäärityspalvelun avulla saat perustellun ja puolueettoman käsityksen yrityksen käyvästä arvosta. Luotettava arvonmääritys on perusta useille erilaisille päätöksille. Arvostuslaskelmien yhdistäminen huolelliseen yritysanalyysiin (Due Diligence) auttaa esimerkiksi yrityskaupan tekijöitä saavuttamaan yhteisymmärryksen kauppahinnasta. Myös yrityksen johdon tulisi olla tietoinen yrityksen arvosta ja pitää sen kohottaminen mielessään aina tehdessään tärkeitä päätöksiä tai suunnitellessaan strategioita.

Arvonmääritys perustuu taloudelliseen lisäarvomalliin. Lisäarvomallissa oman pääoman arvo eli määritettävä markkina-arvo saadaan substanssiarvon ja tulevien nykyhetkeen diskontattujen lisätulosten summana.

Muut taloushallinnon palvelut

Olemme käytettävissänne, mikäli tarvitsette apua esimerkiksi perinnän järjestämisessä, budjettien laadinnassa tai erityyppisten kannattavuus- ja investointilaskelmien laadinnassa.

Asiakkaidemme käytössä on myös laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, joka koostuu mm. kansainvälisistä tilintarkastusyhteisöistä, lakiasiaintoimistoista sekä KHT- ja HT-tilintarkastajista.

  • auktorisoitu taloushallintoliiton jäsen