verovapaat matkakustannusten korvaukset

poimintoja kalenterivuodelta 2021

Km-korvaus oman auton käytöstä 2021 
 oma auto 0,44 EUR/km
 lisämatkustajat/matkustaja +0,03 EUR/km
 perävaunu +0,07 EUR/km
 asuntovaunu +0,11 EUR/km
 taukotupa tms. +0,22 EUR/km
Käyttöetuauto 0,10 EUR/km
Ateriakorvauksen enimmäismäärät 2021 
 yksi ruokailu 11,00 EUR
 kaksi ruokailua 22,00 EUR

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Kotimaan päivärahat 2021 
 kokopäiväraha (10-  h) 44,00 EUR
 osapäiväraha  (6-10 h) 20,00 EUR
Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Jos matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuoro- kauden yli 6 tunnilla, voidaan tältä vajaalta matkavuorokaudelta maksaa kokopäiväraha. Jos ylitys on vähintään 2 tuntia, osapäiväraha on verovapaa.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.