LUONTOISETUJEN VEROTUSARVOT

poimintoja kalenterivuodelta 2022

Allaolevat luontoisedut tulevat voimaan 01.01.2022.

Puhelinetu
 kiinteä puhelin        20,00 EUR/kk
 matkapuhelin          20,00 EUR/kk

Asuntoetu
 alue              Edun arvo EUR/kk
 Helsinki 1           297,00 EUR + 13,10 EUR/m2
 Helsinki 2           294,00 EUR + 12,00 EUR/m2
 Helsinki 3, Espoo, Kauniainen 262,00 EUR + 11,10 EUR/m2
 Helsinki 4, Vantaa       211,00 EUR + 11,10 EUR/m2
 Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere,
 Turku, kehyskunnat ja muu Hki 195,00 EUR + 9,10 EUR/m2
 Muu Suomi           169,00 EUR + 8,20 EUR/m2

 sähkönkäyttöoikeus *      0,90 EUR/m2/kk

 * Edun arvo ei sisällä asunnon lämmitystä sähköllä.

Ravintoetu

 normaali           7,15 EUR/ateria
 ruokailulipuke        75 % nimellisarvosta,
                kuitenkin vähintään 7,15 EUR
 kun edun arvo enintään    11,30 EUR

 Ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen
 järjestetyn edun arvostaminen 1 momentin mukaisesti 75 prosenttiin
 nimellisarvostaan edellyttää, että sitä voidaan käyttää ainoastaan
 ateriointiin ja aterian kuljettamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin
 eikä sitä vastaan saa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä.

 Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna
 vain yksi lipuke sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää
 kohden, jona työnantaja ei ole muulla tavoin järjestänyt ruokailua. 

 Maksuvälineelle ladatun euromäärän arvostaminen edellä tarkoitetulla
 tavalla edellyttää, että maksuvälineellä voidaan maksaa ainoastaan
 aterioita ja aterian kuljettamisesta aiheutuneita kustannuksia eikä
 sitä vastaan voida antaa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä.
 Jos nämä edellytykset eivät täyty, työnantajan lataama euromäärä
 arvostetaan nimellisarvoonsa.

 Työnantaja voi ladata maksuvälineelle edellä tarkoitetulla tavalla
 arvostettuna enintään 11,30 euroa saldoa kutakin sellaista tosi-
 asiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työnantaja ei ole
 muutoin järjestänyt ruokailua.

Autoetu

Ikäryhmä A (vuosina 2020-2022 käyttöönotetut autot)
 1,4 % (*)   +270,00 EUR/kk  tai +0,18 EUR/km (vapaa autoetu)
 1,4 % (*)   +105,00 EUR/kk  tai +0,07 EUR/km (käyttöetu)

Ikäryhmä B (vuosina 2017-2019 käyttöönotetut autot)
 1,2 % (*)  +285,00 EUR/kk  tai +0,19 EUR/km (vapaa autoetu)
 1,2 % (*)  +120,00 EUR/kk  tai +0,08 EUR/km (käyttöetu)

Ikäryhmä C (ennen vuotta 2017 käyttöönotetut autot)
 0,9 % (*)  +300,00 EUR/kk  tai +0,20 EUR/km (vapaa autoetu)
 0,9 % (*)  +135,00 EUR/kk  tai +0,09 EUR/km (käyttöetu)

 * prosentteja uushankintahinnasta (sis. lisävarusteet yms.)

 Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai
 muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometreistä. Vero-
 tusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on
 ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen
 määrä ylittää 18 000 kilometriä.

 Päätöksen määräysten mukaisesti lasketusta autoedun verotusarvosta
 vähennetään tuloverolain 64 a §:n 1 momentin mukainen euromäärä
 jokaiselta sellaiselta kuukaudelta jona etu on muodostunut
 sellaisen vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröidyn
 auton käyttämisestä, jonka autoverolain (777/2020) 10 §:n 1
 momentissa tarkoitettu ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 0
 grammaa kilometriä kohden.

 Verotusarvosta vähennetään lisäksi tuloverolain 64 a §:n 3
 momentin mukainen euromäärä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta,
 jona etu on muodostunut sellaisen vuonna 2021 tai sen jälkeen
 Suomeen ensirekisteröidyn auton käyttämisestä, jonka ajonaikainen
 hiilidioksidipäästö on vähintään 1 ja enintään 100 grammaa
 kilometriä kohden. 

 Palkansaajan käyttäessä työnantajansa kustantamaa sähköä työ-
 paikalla tai julkisessa latauspisteessä luontoisetuauton
 lataamiseen ja suorittaessa itse auton muut mahdolliset
 käyttövoimakulut, autoedun raha-arvo vahvistetaan kuten auton
 käyttöedun arvo 17 §:ssä määrätyllä tavalla.

Polkupyöräetu

 Työnantajan omistamasta polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo
 kuukaudessa on 1/12 polkupyörän vuotuisten pääomakustannusten
 eli hankintahinnan osan ja pääoman koron sekä huolto-, korjaus-
 ja muiden käyttökustannusten euromäärästä. Hankintahinnan osan
 euromäärä lasketaan siten, että hankintahinta jaetaan viidellä
 käyttövuodella.

 Työnantajan leasingsopimuksella hankkimasta tai muulla vastaavalla
 tavalla järjestämästä polkupyörästä muodostuvan edun raha-arvo
 kuukaudessa on leasing- tai muun maksun sekä työnantajan erikseen
 maksamien käyttökustannusten euromäärä kuukaudessa vähennettynä
 leasingyhtiölle tai muulle taholle maksettujen toimisto- ja
 käsittelykulujen euromäärällä.

 Käyttökustannuksiin laskettavien työnantajan maksamien huolto-
 ja korjauskustannusten raha-arvo on 30 euroa kuukaudessa sähkö-
 avusteisen polkupyörän osalta ja 20 euroa kuukaudessa muun
 (1 momentissa määritellyn) polkupyörän osalta.

 Jos polkupyöräetu on osa liikkumispalvelupakettia, edun raha-arvo
 kuukaudessa on euromäärä, jonka vastaava etu maksaisi erikseen tarjottuna.

 Polkupyörään kiinteästi kuuluvat, erikseen hankitut lisävarusteet kuten
 ajovalot, lukitus ja nastarenkaat sekä pyöräilykypärä otetaan huomioon
 polkupyöräedun arvoa laskettaessa lisäämällä lisävarusteiden arvo
 hankintahintaan.