Sähköiset palvelut

Mitä tarkoitetaan sähköisellä taloushallinolla? Sähköistyminen merkitsee mm. ostolaskujen kierrätystä ja hyväksymistä selainkäyttöisellä ohjelmistolla, sähköistä maksuliikennettä sekä myyntilaskujen lähetystä ja tiliotteiden sekä viitesiirtojen vastaanottoa sähköisesti. Sähköisen taloushallinnon ja automaation avulla pyritään vähentämään taloushallinnon rutiinitöiden määrää. Sähköinen taloushallinto on myös tärkeä johtamisväline. Sen kautta yrityksen johto voi varsinaisten taloustietojen lisäksi seurata tuottoja ja kuluja sekä myyntisaamisia ja ostovelkoja ajantasaisesti.

Myyntilaskutus

Tarjoamme myös myyntilaskutuspalvelua. Asiakas ei tarvitse omaa ohjelmistoa sähköisten myyntilaskujen tekemiseen. Asiakas voi tehdä myyntilaskut itse taloushallinnon järjestelmäämme etäyhteyden kautta tai vaihtoehtoisesti teemme myyntilaskut tilitoimistossa lähtötietojen perusteella. Myyntireskontra päivittyy automaattisesti sähköisesti vastaanotettujen viitesuoritusten perusteella.

Käyttämämme myyntilaskutusjärjestelmä sisältää mm. sopimus- ja koontilaskutoiminnot ja mahdollisuuden tuottojen seurantaan tuotteittain, tuoteryhmittäin, kustannuspaikoittain ja asiakkaittain. Järjestelmästä on mahdollista lähettää maksukehotukset, korkolaskut sekä tehdä siirrot perintään.

Ostolaskujen sähköinen kierrätys

Verkkolaskut saapuvat operaattoreilta tai pankeilta suoraan järjestelmään. Paperilaskuja varten avataan postilokero-osoite, josta laskut skannataan sähköiseen muotoon.

Laskut voidaan hyväksyä missä tahansa tietokoneella tai kännykällä selainkäyttöisen ohjelman kautta. Lasku voidaan kierrättää tarkastajilla ja hyväksyjillä valitsemalla haluttu kiertolista tai laskukohtaisesti määrittämällä. Kierrätyksen yhteydessä laskua voidaan kommentoida tai merkitä laskun kustannuspaikka.

Hyväksytyt laskut siirretään kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen. Laskut arkistoituvat palveluun, josta niitä on helppo selailla ja etsiä jälkikäteen.

Maksuliikenne

Maksuliikenne liittyy kiinteästi ostolaskujen sähköiseen kierrätykseen. Mikäli ostolaskujen sähköinen kierrätysjärjestelmä on käytössä, laskut siirtyvät automaattisesti maksatukseen hyväksynnän jälkeen.

Materiaalihallinto

Pystymme yhteistyökumppaneidemme kautta tarjoamaan asiakkaillemme myös laajempaa mm. materiaalihallinto- ja kassatoiminnot sisältävää toiminnanohjausjärjestelmää, joka integroituu täysin kirjanpitoon. Koko ostotoimintojen prosessi tilauksista varastonhallintaan ja ostoreskontraan toteutuu kertakirjauksella. Tarjouksesta voidaan ladata myyntitilaus, jonka perusteella muodostetaan tarpeen mukaan ostotilaus. Toimitetuista myyntitilauksista muodostetaan myyntilaskut.

  • auktorisoitu taloushallintoliiton jäsen