työnantajan ja työntekijän maksut

kalenterivuonna 2019

Työnantajan sairausvakuutusmaksu 2019 
 sairausvakuutusmaksu 0,77 %
Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei suoriteta palkasta, joka on maksettu alle 16-vuotiaalle tai 68 vuotta täyttäneelle työntekijälle.

Työ- ja ansiotulojen rajat 2019 
 TyEL-ansion alaraja, euroa/kk 59,36
 YEL-työtulon alaraja, euroa/vuosi ​​7.799,37
 YEL-työtulon yläaraja, euroa/vuosi 177.125,00
Yrittäjällä on oikeus
   - liittyä työttömyyskassaan, jos työtulo on vähintään 12.816,00 euroa
   - Kelan peruspäivärahaan, jos työtulo on vähintään 12.816,00 euroa

Eläkemaksut, yritys ja työntekijä yhteensä 2019 
 TyEL, keskimäärin 24,80 %
 TyEL, tilapäinen työnantaja 25,20 %
 YEL, 18-52-vuotiaat 24,10 %
 YEL, 53-62-vuotiaat 25,60 %
 YEL, 63-67-vuotiaat 24,10 %
 YEL aloittava yrittäjä, 18-52-vuotiaat 18,80 %
 YEL aloittava yrittäjä, 53-62-vuotiaat 19,97 %
 YEL aloittava yrittäjä, 53-67-vuotiaat 18,80 %
TyEL-vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, kun työntekijä täyttää 68 vuotta. YEL-vakuuttamisen alaikäraja säilyy 18-vuodessa. Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53-62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. Tilapäisen työnantajan palkkasumma alittaa 8.502 euroa puolessa vuodessa (6 kk) tai hänellä ole vakituisia työntekijöitä.
1.1.2014 alkaen aloittavan yrittäjän alennus on 22 prosenttia vakuutusmaksusta ja se on mahdollista saada 48 kuukaudeksi. Alennus on mahdollista saada korkeintaan kahteen yrittäjäjaksoon.

Työttömyysvakuutusmaksu, yrityksen osuus 2019 
 palkat 2.086.500 euroon asti 0,50 %
 palkat yli 2.086.500 euroa 2,05 %
Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, kun työntekijä täyttää 65 vuotta. Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on palkkojen määrästä riippumatta 0,50 prosenttia.

Tapaturmavakuutusmaksu 2019 
 keskimäärin 1,00 %
Lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden mukaan, ja maksu riippuu tapaturmakehityksestä. Maksun määrittely tapahtuu yhtiökohtaisesti. Maksun vaihteluväli on käytännössä useimmiten 0,3–4,0 %.
Huom! Tapaturmavakuutuslaki on muuttunut 1.1.2016. Vakuuttamisen pääperiaatteet pysyvät ennallaan ja työnantaja on edelleen velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Yrittäjille muutos on merkittävä, sillä jatkossa tapaturmavakuuttaminen on kaikille YEL-vakuutetuille yrittäjille vapaaehtoista. Vapaaehtoisessa yrittäjän tapaturmavakuutuksessa käytetään vuosityöansiona YEL-vakuutuksen työtuloa.
Työnantajan on otettava pakollinen työajan vakuutus, jos palkkoja arvioidaan maksettavan vuoden aikana yli 1 300 euroa. Vakuuttamisvelvollisuuden raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen.

Ryhmähenkivakuutusmaksu 2019 
 keskimäärin 0,07 %
Palkansaajan palkasta tehtävät pidätykset 2019 
 työeläkemaksu, 17-52 vuotiaat 6,75 %
 työeläkemaksu, 53-62-vuotiaat 8,25 %
 työeläkemaksu, 63-67-vuotiaat 6,75 %
 työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %
 * TyEL-vakuutetun osaomistajan palkasta tehtävä tvm-pidätys 0,78 %
* Osaomistaja työttömyysvakuutuksessa on osakeyhtiössä työskentelevä, jonka perhe omistaa vähintään 50 % osakepääomasta tai äänimäärästä. Osaomistaja on myös johtavassa asemassa oleva, joka itse omistaa vähintään 15 % tai jonka perhe omistaa vähintään 30 % osakepääomasta tai äänimäärästä.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksut 2019 
 -päivärahamaksu, palkansaaja ja yrittäjä (ei YEL) * 1,54 %
 -päivärahamaksu, YEL-yrittäjä (korotus 0,23 %-yksikköä) * 1,77 %
 -sairaanhoitomaksu, etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,61 %
* Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,54 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14.282 euroa. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14.282 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia. Tällä hyvitetään pienituloisille kilpailukykysopimuksesta aiheutuvaa maksurasituksen nousua.
Sairausvakuutusmaksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta. Päivärahamaksun määrä tulee kuitenkin merkitä työntekijän palkkalaskelmaan.

Yhteenveto, yrityksen osuus palkan sivukuluista 2019 
 -työeläkevakuutusmaksu 18,05 %
 -muut lakisääteiset palkan sivukulut 2,34 %
 -yrityksen sivukulut keskimäärin yhteensä 20,39 %
Sivukulut ovat keskimäärin noin 20,5 % palkasta. Palkan sivukuluihin voidaan laskea mukaan myös muun kuin työssäoloajan palkka – esimerkiksi loma- ja sairausaika.