työnantajan ja työntekijän maksut

kalenterivuonna 2024

Työnantajan sairausvakuutusmaksu 2024 
 sairausvakuutusmaksu 1,16 %
Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei suoriteta palkasta, joka on maksettu alle 16-vuotiaalle tai 68 vuotta täyttäneelle työntekijälle.

Työ- ja ansiotulojen rajat 2024 
 TyEL-ansion alaraja, euroa/kk 68,57
 YEL-työtulon alaraja, euroa/vuosi 9.010,28
 YEL-työtulon yläraja, euroa/vuosi 204.625,00
Yrittäjällä on oikeus
   - liittyä työttömyyskassaan, jos työtulo on vähintään 14.803,00 euroa
   - Kelan peruspäivärahaan, jos työtulo on vähintään 14.803,00 euroa

Eläkemaksut, yritys ja työntekijä yhteensä 2024 
 TyEL, keskimäärin 25,40 %
 TyEL, tilapäinen työnantaja 26,12 %
 YEL, 18-52-vuotiaat 24,10 %
 YEL, 53-62-vuotiaat 25,60 %
 YEL, yli 62-vuotiaat 24,10 %
 YEL aloittava yrittäjä, 18-52-vuotiaat 18,798 %
 YEL aloittava yrittäjä, 53-62-vuotiaat 19,968 %
 YEL aloittava yrittäjä, yli 62-vuotiaat 18,798 %
Eläkevakuutusyhtiökohtaisissa maksuissa voi olla 1.1.2023 alkaen eroja, kun eläkeyhtiöiden liikekulujen vaikutus huomioidaan jo vakuutusmaksuissa aiemman vuosittaisen asiakashyvityksen sijaan. Asiakashyvitykset perustuvat jatkossa vain työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen. Eläkeyhtiön sisälläkin maksuissa on eroja eri asiakasryhmien välillä.
TyEL-vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17-vuotispäivää seuraavan kuukauden alusta, TyEL-vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijän syntymävuodesta: vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä 68 vuotta, vuonna 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta. YEL-vakuuttamisen alaikäraja säilyy 18-vuodessa. Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53-62 -vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä​ suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 prosenttia 1,5 prosentin sijaan. Tilapäisen työnantajan palkkasumma alittaa 9.822 euroa puolessa vuodessa (6 kk) ja hänellä ei ole vakituisia työntekijöitä.
1.1.2014 alkaen aloittavan yrittäjän alennus on 22 prosenttia vakuutusmaksusta ja se on mahdollista saada 48 kuukaudeksi. Alennus on mahdollista saada korkeintaan kahteen yrittäjäjaksoon.

Työttömyysvakuutusmaksu, yrityksen osuus 2024 
 palkat 2.337.000 euroon asti 0,27 %
 palkat yli 2.337.000 euroa 1,09 %
Työttömyysvakuutusmaksua peritään, jos työntekijä on 18 -vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta). Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on palkkojen määrästä riippumatta 0,27 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksua ei makseta, jos työnantajan kalenterivuoden aikana maksamat palkat ovat yhteensä enintään 1.500,00 euroa.

Tapaturmavakuutusmaksu 2024 
 keskimäärin 1,00 %
Lakisääteinen tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden mukaan, ja maksu riippuu tapaturmakehityksestä. Maksun määrittely tapahtuu yhtiökohtaisesti. Maksun vaihteluväli on käytännössä useimmiten 0,3–4,0 %.
Huom! Tapaturmavakuutuslaki on muuttunut 1.1.2016. Vakuuttamisen pääperiaatteet pysyvät ennallaan ja työnantaja on edelleen velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Yrittäjille muutos on merkittävä, sillä jatkossa tapaturmavakuuttaminen on kaikille YEL-vakuutetuille yrittäjille vapaaehtoista. Vapaaehtoisessa yrittäjän tapaturmavakuutuksessa käytetään vuosityöansiona YEL-vakuutuksen työtuloa.
Työnantajan on otettava pakollinen työajan vakuutus, jos palkkoja arvioidaan maksettavan vuoden aikana yli 1.500 euroa. Vakuuttamisvelvollisuuden raja on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen.

Ryhmähenkivakuutusmaksu 2024 
 keskimäärin 0,06 %
Palkansaajan palkasta tehtävät pidätykset 2024 
 työeläkemaksu, 17-52 vuotiaat 7,15 %
 työeläkemaksu, 53-62-vuotiaat 8,65 %
 työeläkemaksu, yli 62-vuotiaat 7,15 %
 työttömyysvakuutusmaksu 0,79 %
 * TyEL-vakuutetun osaomistajan palkasta tehtävä tvm-pidätys 0,43 %
* Osaomistaja työttömyysvakuutuksessa on osakeyhtiössä työskentelevä, jonka perhe omistaa vähintään 50 % osakepääomasta tai äänimäärästä. Osaomistaja on myös johtavassa asemassa oleva, joka itse omistaa vähintään 15 % tai jonka perhe omistaa vähintään 30 % osakepääomasta tai äänimäärästä.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksut 2024 
 -päivärahamaksu, palkansaaja ja yrittäjä (ei YEL) * 1,01 %
 -päivärahamaksu, YEL-yrittäjä (korotus 0,22 %-yksikköä) * 1,23 %
 -sairaanhoitomaksu, palkka- ja työtulot 0,51 %
 -sairaanhoitomaksu, etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,48 %
* Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,01 prosenttia palkasta tai yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- tai yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 16.499 euroa. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 16.499 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.
Sairausvakuutusmaksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta. Päivärahamaksun määrä tulee kuitenkin merkitä työntekijän palkkalaskelmaan.

Yhteenveto, yrityksen osuus palkan sivukuluista 2024 
 -työeläkevakuutusmaksu 18,25 %
 -muut lakisääteiset palkan sivukulut 2,49 %
 -yrityksen sivukulut keskimäärin yhteensä 20,74 %
Sivukulut ovat keskimäärin noin 20,74 % palkasta. Palkan sivukuluihin voidaan laskea mukaan myös muun kuin työssäoloajan palkka – esimerkiksi loma- ja sairausaika.