verovapaat matkakustannusten korvaukset

poimintoja kalenterivuodelta 2022

Km-korvaus oman auton käytöstä 2022 
 oma auto 0,46 EUR/km
 lisämatkustajat/matkustaja +0,03 EUR/km
 perävaunu +0,08 EUR/km
 asuntovaunu +0,12 EUR/km
 taukotupa tms. +0,23 EUR/km
Käyttöetuauto 0,10 EUR/km
Ateriakorvauksen enimmäismäärät 2022 
 yksi ruokailu 11,25 EUR
 kaksi ruokailua 22,50 EUR

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Kotimaan päivärahat 2022 
 kokopäiväraha (10-  h) 45,00 EUR
 osapäiväraha  (6-10 h) 20,00 EUR
Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Jos matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuoro- kauden yli 6 tunnilla, voidaan tältä vajaalta matkavuorokaudelta maksaa kokopäiväraha. Jos ylitys on vähintään 2 tuntia, osapäiväraha on verovapaa.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa